Apt Floor Rooms Balcony Terrace Price €
1 2 3 86,7 6,3 - Müüdud
2 2 2 49,1 4,5 - Müüdud
3 2 2 55,0 5,2 - Müüdud
4 2 2 51,2 6,7 - Müüdud
5 2 3 82,0 6,4 - Müüdud
6 3 3 86,7 6,3 - Müüdud
7 3 2 49,1 4,5 - Müüdud
8 3 2 55,0 5,2 - Müüdud
9 3 2 51,2 6,7 - Müüdud
10 3 3 82 6,4 - Müüdud
11 4 3 86,7 6,3 - Müüdud
12 4 2 49,41 4,5 - Müüdud
13 4 2 55,0 5,2 - Müüdud
14 4 2 51,2 6,70 - Müüdud
15 4 3 82,0 6,4 - Müüdud
16 5 3 86,7 6,3 - Müüdud
17 5 2 49,1 4,5 - Müüdud
18 5 2 55,0 5,2 - Müüdud
19 5 2 51,2 6,7 - Müüdud
20 5 3 82,0 6,4 - Müüdud
21 6 3 86,7 6,3 Müüdud
22 6 2 49,1 4,5 Müüdud
23 6 2 55,0 5,2 Müüdud
24 6 2 51,2 6,7 Müüdud
25 6 3 82,0 6,4 Müüdud
26 7 5 150,4 7,4 95,2 Müüdud
27 7 4 130,1 7,8 92,6 Müüdud
28 7 3 76,7 5,5 59,0 Müüdud
29 7 4 131,7 10,2 79,7 Müüdud
30 7 4 117,5 9,6 95,3 Müüdud
31 2 3 77,3 6,0 - Müüdud
32 2 3 75,4 7,3 - Müüdud
33 2 2 55,3 5,4 - Müüdud
34 2 2 56,9 6,3 - Müüdud
35 2 2 58,5 6,5 - Müüdud
36 3 3 77,3 6,0 - Müüdud
37 3 3 75,4 7,3 - Müüdud
38 3 2 55,3 5,4 - Müüdud
39 3 2 56,9 6,3 - Müüdud
40 3 2 58,5 6,5 - Müüdud
41 4 3 77,3 6,0 - Müüdud
42 4 3 75,4 7,3 - Müüdud
43 4 2 55,3 5,4 - Müüdud
44 4 2 56,9 6,3 - Müüdud
45 4 2 58,5 6,5 - Müüdud
46 5 3 77,3 6,0 Müüdud
47 5 3 75,4 7,3 Müüdud
48 5 2 55,3 5,4 - Müüdud
49 5 2 56,9 6,3 Müüdud
50 5 2 58,5 6,5 Müüdud
51 6 3 77,3 6,0 Müüdud
52 6 3 75,4 7,3 Müüdud
53 6 2 55,3 5,4 Müüdud
54 6 2 56,9 6,3 Müüdud
55 6 2 58,5 6,5 Müüdud
56 7 5 144 10 83,1 Müüdud
57 7 2 59,4 6,3 57,4 Müüdud
58 7 5 140,8 8,2 72,7 Müüdud

Apartment 1

Floor
2
Rooms
3
86,7
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
322,500 * sisustatud näidiskorter
Save PDF plan

Apartment 10

Floor
3
Rooms
3
82
Balcony m²
6,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
272,000
Save PDF plan

Apartment 11

Floor
4
Rooms
3
86,7
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
299,000
Save PDF plan

Apartment 12

Floor
4
Rooms
2
49,41
Balcony m²
4,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
183,000
Save PDF plan

Apartment 13

Floor
4
Rooms
2
55,0
Balcony m²
5,2
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
197 000
Save PDF plan

Apartment 14

Floor
4
Rooms
2
51,2
Balcony m²
6,70
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Apartment 15

Floor
4
Rooms
3
82,0
Balcony m²
6,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Apartment 16

Floor
5
Rooms
3
86,7
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
Save PDF plan

Apartment 17

Floor
5
Rooms
2
49,1
Balcony m²
4,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
198,000
Save PDF plan

Apartment 18

Floor
5
Rooms
2
55,0
Balcony m²
5,2
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
210,000
Save PDF plan

Apartment 19

Floor
5
Rooms
2
51,2
Balcony m²
6,7
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
204,000
Save PDF plan

Apartment 2

Floor
2
Rooms
2
49,1
Balcony m²
4,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Apartment 20

Floor
5
Rooms
3
82,0
Balcony m²
6,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
305,000
Save PDF plan

Apartment 21

Floor
6
Rooms
3
86,7
Balcony m²
6,3
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
Save PDF plan

Apartment 22

Floor
6
Rooms
2
49,1
Balcony m²
4,5
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
209 000
Save PDF plan

Apartment 23

Floor
6
Rooms
2
55,0
Balcony m²
5,2
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
228 000
Save PDF plan

Apartment 24

Floor
6
Rooms
2
51,2
Balcony m²
6,7
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
215 000
Save PDF plan

Apartment 25

Floor
6
Rooms
3
82,0
Balcony m²
6,4
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
324,000
Save PDF plan

Apartment 26

Floor
7
Rooms
5
150,4
Balcony m²
7,4
Terrace m²
95,2
Sauna
Yes
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
751,000
Save PDF plan

Apartment 27

Floor
7
Rooms
4
130,1
Balcony m²
7,8
Terrace m²
92,6
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
648,000
Save PDF plan

Apartment 28

Floor
7
Rooms
3
76,7
Balcony m²
5,5
Terrace m²
59,0
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
382,000
Save PDF plan

Apartment 29

Floor
7
Rooms
4
131,7
Balcony m²
10,2
Terrace m²
79,7
Sauna
Yes
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
649,000
Save PDF plan

Apartment 3

Floor
2
Rooms
2
55,0
Balcony m²
5,2
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Apartment 30

Floor
7
Rooms
4
117,5
Balcony m²
9,6
Terrace m²
95,3
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
604,000
Save PDF plan

Apartment 31

Floor
2
Rooms
3
77,3
Balcony m²
6,0
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
235 000
Save PDF plan

Apartment 32

Floor
2
Rooms
3
75,4
Balcony m²
7,3
Terrace m²
-
Sauna
Possible
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
242,000
Save PDF plan

Apartment 33

Floor
2
Rooms
2
55,3
Balcony m²
5,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
180,500
Save PDF plan

Apartment 34

Floor
2
Rooms
2
56,9
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Apartment 35

Floor
2
Rooms
2
58,5
Balcony m²
6,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
191,000
Save PDF plan

Apartment 36

Floor
3
Rooms
3
77,3
Balcony m²
6,0
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
246,000
Save PDF plan

Apartment 37

Floor
3
Rooms
3
75,4
Balcony m²
7,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
247,500
Save PDF plan

Apartment 38

Floor
3
Rooms
2
55,3
Balcony m²
5,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
191,000
Save PDF plan

Apartment 39

Floor
3
Rooms
2
56,9
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
201,000
Save PDF plan

Apartment 4

Floor
2
Rooms
2
51,2
Balcony m²
6,7
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
163,000
Save PDF plan

Apartment 40

Floor
3
Rooms
2
58,5
Balcony m²
6,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
207 000
Save PDF plan

Apartment 41

Floor
4
Rooms
3
77,3
Balcony m²
6,0
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
267,000
Save PDF plan

Apartment 42

Floor
4
Rooms
3
75,4
Balcony m²
7,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
268,000
Save PDF plan

Apartment 43

Floor
4
Rooms
2
55,3
Balcony m²
5,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
208,000
Save PDF plan

Apartment 44

Floor
4
Rooms
2
56,9
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
213,000
Save PDF plan

Apartment 45

Floor
4
Rooms
2
58,5
Balcony m²
6,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Yes
Price €
219,000
Save PDF plan

Apartment 46

Floor
5
Rooms
3
77,3
Balcony m²
6,0
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
294,000
Save PDF plan

Apartment 47

Floor
5
Rooms
3
75,4
Balcony m²
7,3
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
293,000
Save PDF plan

Apartment 48

Floor
5
Rooms
2
55,3
Balcony m²
5,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
221,000
Save PDF plan

Apartment 49

Floor
5
Rooms
2
56,9
Balcony m²
6,3
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
227,000
Save PDF plan

Apartment 5

Floor
2
Rooms
3
82,0
Balcony m²
6,4
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
259,000
Save PDF plan

Apartment 50

Floor
5
Rooms
2
58,5
Balcony m²
6,5
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
234,000
Save PDF plan

Apartment 51

Floor
6
Rooms
3
77,3
Balcony m²
6,0
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
309,000
Save PDF plan

Apartment 52

Floor
6
Rooms
3
75,4
Balcony m²
7,3
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
303,000
Save PDF plan

Apartment 53

Floor
6
Rooms
2
55,3
Balcony m²
5,4
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
229,000
Save PDF plan

Apartment 54

Floor
6
Rooms
2
56,9
Balcony m²
6,3
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
236 000
Save PDF plan

Apartment 55

Floor
6
Rooms
2
58,5
Balcony m²
6,5
Terrace m²
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
243 000
Save PDF plan

Apartment 56

Floor
7
Rooms
5
144
Balcony m²
10
Terrace m²
83,1
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
717,000
Save PDF plan

Apartment 57

Floor
7
Rooms
2
59,4
Balcony m²
6,3
Terrace m²
57,4
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
297,000
Save PDF plan

Apartment 58

Floor
7
Rooms
5
140,8
Balcony m²
8,2
Terrace m²
72,7
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
701,000
Save PDF plan

Apartment 6

Floor
3
Rooms
3
86,7
Balcony m²
6,3
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Yes
Price €
288,000
Save PDF plan

Apartment 7

Floor
3
Rooms
2
49,1
Balcony m²
4,5
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Walk-in closet
Price €
173,000
Save PDF plan

Apartment 8

Floor
3
Rooms
2
55,0
Balcony m²
5,2
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
179,000
Save PDF plan

Apartment 9

Floor
3
Rooms
2
51,2
Balcony m²
6,7
Terrace m²
-
Sauna
In-apartment storeroom
Yes
Walk-in closet
Price €
Save PDF plan

Rotermann City’st on kujunenud ainulaadne terviklik elukeskkond Tallinna Südalinnas mille eelisteks on suurepärane asukoht, turvalisus, arhitektuurne erilisus, hästi läbi mõeldud korterite planeeringud, keskonna sõbralikud viimistlusmaterjalid, mõistlikud kommunaalkulud ning eelkõige autovabad tänavad.

Kujunda enda interjöör > 

Saada päring >